MEE MedewerkersWerken in een traditie die al 100 jaar bestaat

Kennisorganisatie

Cliëntondersteuners zijn specialisten met generalistische competenties. Zij beschikken over specifieke kennis van beperkingen, levensgebieden en wet- en regelgeving gericht op de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Participatiewet en het Passend Onderwijs. Daarnaast beschikken ze over de MEE brede competenties DOE MEE. 

 

 

Binden en boeien van medewerkers

Al 100 jaar is de essentie van het vak hetzelfde gebleven

In september 2021 is het precies honderd jaar geleden dat de gemeente Amsterdam de allereerste cliëntondersteuner van Nederland aanstelde. Deze ambtenaar bood nazorg aan schoolverlaters met een lichte verstandelijke beperking om te voorkomen dat deze ‘zwakzinnigen’ zouden afglijden en voor overlast zouden zorgen. Deze aanstelling is de oorsprong van de huidige professionele ondersteuning van mensen met een beperking bij het meedoen in de samenleving.

We zijn er enorm trots op dat onze cliëntondersteuners werken in een traditie die al 100 jaar bestaat en dat de essentie van het vak hetzelfde is gebleven. Een cliëntondersteuner zorgt er ook nu nog voor dat mensen met een beperking hun weg in de maatschappij kunnen vinden als dat op eigen kracht (tijdelijk) niet lukt. Belangrijk is dat deze vorm van ondersteuning beschikbaar komt voor iedereen, die dat nodig heeft. Daar maken we ons hard voor.

Sturen op kennis

Samenstelling personeel per 31.12.2021

Medewerkerstevredenheid

Eind 2021 is, net zoals in voorgaande jaren, een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Wij vinden het zeer positief dat ondanks de maatregelen van de overheid in het kader van de coronacrisis in 2020 en 2021 en er daardoor van medewerkers veel gevraagd wordt, de meeste medewerkers nog steeds tevreden zijn. De gemiddelde cijfers zijn nog steeds hoog te noemen. Vergelijken we MEE Zuid-Limburg met werkend Nederland, dan scoort MEE Zuid-Limburg 0,16 punten hoger.

Werken bij MEE, medewerkers aan het woord

Werken bij MEE Zuid-Limburg betekent een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van mensen met een beperking. Onze medewerkers zijn deskundig op vele terreinen. Zij helpen mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen; van opvoeding en ontwikkeling, wonen en samenleven, tot leren en werken en regelgeving en geldzaken.

Aan het woord: Roswitha Martinussen
Aan het woord: Fanny Drenthe