Voorwoord100 jaar cliëntondersteuning; wat een bijzondere mijlpaal!

Een gevoel van trots en tegelijk ook zorg. Al 100 jaar is er cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. Vanaf september 1921 gaf ambtenaar Pier de Boer van de gemeente Amsterdam nazorg aan schoolverlaters met een licht verstandelijke beperking. Dit om te voorkomen dat ze “zouden afglijden en voor overlast zorgen”. De ondersteuning was breed op alle levensgebieden. Hier ligt de oorsprong van onze huidige professionele cliëntondersteuning die wij al tientallen jaren bieden. Het doel is nog steeds hetzelfde; er aan bijdragen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan onze samenleving. 

En daar ontstaat ook mijn zorg. In 2021 bepaalde corona nog steeds ons dagelijks leven. De lock-downs en beperkende maatregelen tegen het virus, zorgden bij veel mensen voor onrust en onduidelijkheid. Het feitelijk meedoen in de maatschappij, in de eigen buurt, werd lastiger. Het risico op en ervaren van eenzaamheid nam toe. We kregen veel vragen, ook van professionals, en veel mensen deden een beroep op onze ondersteuning. Daardoor moesten mensen soms ook even wachten voor ze geholpen werden. 

In 100 jaar zijn we er niet in geslaagd om cliëntondersteuning overbodig te maken. Integendeel. Iedere dag weer is er veel werk te verzetten want we hebben zaken soms ingewikkeld geregeld in onze samenleving. En niet iedereen is in staat daarin de weg te vinden. Maar het is na al die jaren nog steeds onze passie om de samenleving toegankelijker te maken; om samen met mensen de regie over hun leven (terug) te pakken. Die passie is na 100 jaar niet verdwenen. Ons oranje MEE-hart groeit en bloeit omdat het zo mooi is om voor zoveel mensen van betekenis te kunnen zijn in hun dagelijkse leven. En daar willen we best nog 100 jaar mee doorgaan!"

Irene Thuis
Directeur/bestuurder