MEE Beleid

Open en actief stakeholderbeleid

Als MEE kunnen we ons werk alleen maar doen in verbinding met anderen. Allereerst natuurlijk onze cliënten, maar ook de samenwerking en verbinding met opdrachtgevers en partners in het werkveld is van groot belang. We zijn onderdeel van een groter geheel en daar zijn we ons goed van bewust.

Daarom vinden we het ook van belang om van de belangrijkste stakeholders te weten wat hen bezighoudt en wat zij van onze dienstverlening vinden. Naast tevredenheidsonderzoeken, zoeken we hen ook op. Voor de belangrijkste opdrachtgevers hebben we in 2021 opnieuw een Dialoogtafel georganiseerd. Wethouders, raadsleden en beleidsmedewerkers hebben aan de hand van een boeiende presentatie van bijzonder hoogleraar Xavier Moonen hun visies en vraagtekens met ons gedeeld.

Zowel bij digitale als live bijeenkomsten over de diverse ontwikkelingen in het sociale domein in Zuid Limburg zijn we als MEE aanwezig geweest. We horen dan graag wat stakeholders van ons nodig hebben maar onderzoeken ook steeds waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

En natuurlijk onderhouden onze accounthouders met grote regelmaat de contacten met de opdrachtgevers.

Cliëntbetrokkenheid

Juli 2021 zijn we gestart met de pilot Cliëntbetrokkenheid. We beschikken over een plan van aanpak 2021-2023 om de betrokkenheid van cliënten bij de doorontwikkeling van ons beleid en onze dienstverlening te verbeteren. In 2021 zijn in dit kader cliënten betrokken bij:

  • Doorontwikkeling van beeldcommunicatie
  • Verbeteren van onze communicatie met cliënten en professionals via social media. Dit heeft geresulteerd in een vaste Social Media Klankbordgroep.

Actieplan Positieve Gezondheid 2020-2021

We hebben Positieve Gezondheid steeds breder ingebed in onze organisatie. Positieve Gezondheid vormt een structureel thema binnen ons kennismanagement. We bekijken continu hoe we Positieve Gezondheid toepassen of verder kunnen integreren in ons primaire proces, binnen de MEE Academie, in onze personeelsprocessen en in onze marketing en communicatie.
In 2021 zijn:

  • vrijwel al onze cliëntondersteuners geschoold in Positieve Gezondheid door onze eigen twee opgeleide trainers.
  • staf- en managementteam geschoold in Positieve Gezondheid.