Zichtbaar & bereikbaarAl 100 jaar daar waar mensen ons nodig hebben!

Vindplaatsgericht werken

De eerste cliëntondersteuner Pier de Boer in Amsterdam zorgde dat hij daar was waar mensen hem nodig hadden om meedoen echt mogelijk te maken.

Ook nu in de eenentwintigste eeuw vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ons kunnen vinden. Daarom sluiten we in iedere gemeente zoveel mogelijk aan bij de lokale inrichting van het sociale domein. Die kan in iedere gemeente anders zijn. Onze consulenten werken in alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten op verschillende locaties. Locaties zijn Centra Jeugd en Gezin, Expertiseteam Jeugd, Gebiedsteams, Jeugdteams, PI Sittard, scholen, Sociale Teams, Veiligheidshuizen Parkstad en Sittard, Vixia en Woonwerk winkel. Zo kunnen we samen met inwoners en samenwerkingspartners zoveel mogelijk een passende oplossing realiseren in de eigen leefomgeving.

Het verhaal van 100 jaar cliëntondersteuning: Hoe het begon bij Pier de Boer

Servicepunt MEE Zuid-Limburg

Ook in 2021 was ons servicepunt elke werkdag van 8:30 – 12:30 uur bereikbaar voor vragen van mensen met een beperking, hun omgeving, samenwerkingspartners en verwijzers.

Inloopspreekuren

In diverse gemeente verzorgen onze consulenten inloopspreekuren. In gemeente Stein waren we in 2021 bijvoorbeeld te vinden in het Dorpsplatform Elsloo, Buurtcentrum Nieuwdorp en Buurthuis Urmond.

Sociaal loket wateroverlast Valkenburg aan de Geul

Wij willen daar zijn waar mensen ons nodig hebben. Dat kan soms ineens op andere plekken nodig zijn dan gebruikelijk. In 2021 is Limburg getroffen door een watersnoodramp. Gemeente Valkenburg aan de Geul was zwaar getroffen. Voor inwoners is er tijdelijk een sociaal loket geopend waar getroffenen die hulp en/of ondersteuning als gevolg van de wateroverlast nodig hadden hun vragen konden stellen. Een consulent van MEE heeft deelgenomen aan dit loket en diverse individuele vragen opgepakt.

Huiskamer VSO Maastricht

Schooljaar 2021-2022 zijn wij in samenwerking met Trajekt gestart met het huiskamerproject op VSO Maastricht. Dit wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit het doelgroepenarrangement.

De huiskamer is een ontmoetingsplek voor leerlingen, ouders en professionals binnen de onderwijslocatie. De huiskamer wordt door twee coaches van MEE en twee coaches van Trajekt bemand. Het is een "time-out" plek voor de leerlingen als ze het binnen de klas niet meer redden. Het is een plek waar een luisterend oor wordt geboden en waar korte interventies ingezet worden om de leerling weer terug in programma te krijgen. Vanuit de huiskamer wordt ook opvoedondersteuning geboden en worden indien nodig (informele) zorg en het netwerk in stelling gebracht. Wanneer nodig worden er ook huisbezoeken gedaan. Ook bieden MEE en Trajekt in school vanuit de huiskamer groepsgerichte activiteiten zoals sociale vaardigheidstraining, meidenvenijn en 18-/18+.