MEE Cliëntondersteuning Wmo

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. MEE werkt en handelt vanuit een visie op cliëntondersteuning. Op grond hiervan baseert onze dienstverlening zich op een aantal kenmerken zoals:

  • onafhankelijk
  • stelseloverstijgend
  • integraal
  • deskundig
  • preventief

In het algemeen richt de cliëntondersteuning van MEE zich op mensen met complexe vragen op verschillende levensgebieden.
In 2021 ondersteunden we cliënten uit alle gemeenten in Zuid-Limburg.

In cijfers

 

 

 

 

 

Integrale Vroeghulp (IVH)

In 2021 waren er in totaal 413 ondersteuningstrajecten IVH en 358 incidentele contacten IVH. Incidentele contacten betreft vragen van ouders en professionals/verwijzers.

Ondersteuningstrajecten Integrale Vroeghulp per gemeente