MEE Cliëntondersteuning Wlz

MEE biedt cliënten met een Wlz indicatie onafhankelijke ondersteuning bij het inzetten van de juiste zorg. Dat kan zijn door het bieden van informatie en geven van advies of het zoeken naar een passende zorgaanbieder. Ook kan er ondersteuning geboden worden bij het opstellen, evalueren en bijstellen van een zorgplan, of rondom geschillen of klachten betreffende de geleverde zorg. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen van een PGB vanuit de Wlz en ondersteunen we tijdens gesprekken met het zorgkantoor.

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. Dat betekent dat wij bij MEE Zuid Limburg ook cliënten ondersteunen met een indicatie vanuit de Wlz GGZ.
We zien dat deze cliëntgroep groeiende is.

We signaleren dat er steeds meer sprake is van complexe problematiek of comorbiditeit, waardoor het lastiger wordt passende zorg te kunnen vinden. Binnen MEE wordt hieraan aandacht besteed om toch passende zorg (en soms mag wel gesteld worden: maatwerk) te kunnen adviseren en inzetten.

In cijfers

Aantal cliënten Wlz:

 

 

 

Beperkingen:
De meest voorkomende, bij ons bekende beperkingen zijn: