InnovatieOok de komende 100 jaar van betekenis blijven

We zijn er enorm trots op dat onze cliëntondersteuners werken in een traditie die al 100 jaar bestaat en dat de essentie van het vak hetzelfde is gebleven. Maar dat betekent niet dat we stil zitten. In tegendeel.
Innovatie is een erkend speerpunt binnen MEE Zuid-Limburg. Door consequente toepassing van de Demingcirkel (P-D-C-A), vinden er dwars door de organisatie en de beschreven processen, continu verbeteringen plaats.

Beeldcommunicatie

In 2021 hebben wij met subsidie van het Ministerie van VWS onze beeldcommunicatie doorontwikkeld. Beeldcommunicatie wordt ingezet om op een efficiënte en cliëntvriendelijke manier (onderdelen van) onze dienstverlening te kunnen bieden.
We hebben de training "leren beeldbellen" ontwikkeld voor cliënten en bijvoorbeeld gegeven in het Gemeinsjapshoes in Schimmert voor senioren van de Ouderenbond St. Paulus.

Ook diverse bestaande informatiebijeenkomsten zoals Brain Blocks hebben we regelmatig digitaal aangeboden. We zoeken nu o.a. de verbinding met bibliotheken in de regio om nog meer cliënten te bereiken met deze training.

 

Pilot Waakvlamfunctie

Samen met gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Eijsden-Margraten hebben we de waakvlamfunctie ontwikkeld. Met de waakvlamfunctie willen we afschalen van lichte begeleiding naar het voorliggend veld stimuleren en indiceren van lichte begeleiding voorkomen. De eerste resultaten laten zien dat maatwerk wordt voorkomen en dat er op veel leefgebieden resultaten worden behaald.

De waakvlamfunctie is voor mensen met een beperking waarbij:

  • sprake is van lage complexiteit en een lichte ondersteuningsbehoefte,
  • de verwachting is dat ze gezien hun beperking op cruciale overgangsfases, kruispunten en keuzemomenten in hun leven weer kortdurend ondersteuning nodig hebben,
  • behoefte is aan een vertrouwde ondersteuner bij wie zij indien nodig laagdrempelig terecht kunnen.

Meer mogelijk maken voor jeugd en jongeren

In 2021 hebben we verschillende innovatieve projecten en acties uitgevoerd om meer mogelijk te maken voor jeugd en jongeren in Zuid-Limburg. We hebben opvoedondersteuning een stevigere positie gegeven binnen ons aanbod. We hebben binnen verschillende pilots en proeftuinen gewerkt aan het versterken van onze preventieve aanpak. Een greep uit onze innovaties in 2021:

  • Ontwikkeling Social media training "Vind ik leuk" en als pilot gegeven aan leerlingen van het CSN in Maastricht.
    “Door de lessen van ‘vind ik leuk’ heb ik meer geleerd over wat ik wel en niet moet doen op mijn telefoon en tablet.” (Leerling CSN)
  • Gestart met de ontwikkeling en uitvoering van de vernieuwende aanpak Gezins- en jongerencoaching in Valkenburg aan de Geul samen met Trajekt.
  • Praktische, intensieve gezinscoaching geboden aan gezinnen in de Westelijke Mijnstreek op basis van de bewezen effectieve interventie Reset samen met Partners in Welzijn, Scoor en Yvoor.
  • Gestart met De Huiskamer op VSO Maastricht samen met Trajekt op basis van het doelgroepenarrangement.
  • Een aantal van onze casemanagers Integrale Vroeghulp hebben de opleiding Blended E-health for children at Early Risk (BEER) gevolgd. De interventie wordt ingezet bij jonge kinderen (12 tot 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/ of flexibel gedrag zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is.