MEE Academie

Versterken van organisaties en professionals

De MEE Academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en passende ondersteuning te kunnen bieden.

In dit kader hebben we trainingen ontwikkeld waarin aandacht is voor het herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis en niet aangeboren hersenletsel. In deze trainingen komen theoretische aspecten aan de orde maar vooral ook het handelen. Er worden praktische handvatten aangereikt voor het omgaan met de specifieke doelgroepen. De trainingen worden gegeven door ervaren consulenten en worden steeds op maat gemaakt. Een groot gedeelte van onze trainingen zijn geaccrediteerd bij het Registerplein voor diverse beroepsgroepen in het sociale domein en bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals.

In 2021 hebben we vanuit de MEE Academie bijvoorbeeld de training herkennen en omgaan met mensen met een LVB gegeven aan HOZL. Ook hebben we in 2021 de training LVB en GGZ problematiek gegeven middels open inschrijving. Aan deze training hebben deelnemers vanuit diverse organisaties deelgenomen en ook ervaringen kunnen uitwisselen.

 

Even voorstellen; de trainers van MEE Zuid-Limburg (van links naar rechts: Wendy Rutten, Diana Nelissen, Marjo Cox en Inge van den Berg.
Hanneke van der Ploeg en Eva Bettink staan niet op de foto)

Ervaringsdeskundigen

MEE Zuid-Limburg werkt met ervaringsdeskundigen omdat we overtuigd zijn dat mensen hun ervaringen in het leven met een beperking op een positieve manier kunnen inzetten in de dienstverlening en organisatie. In 2021 hebben we een nieuwe groep ervaringsdeskundigen opgeleid. We beschikken nu in totaal over 11 ervaringsdeskundigen.

 

In 2021 zijn de ervaringsdeskundigen 30 maal ingezet bij trainingen, voorlichtingen en informatiebijeenkomsten. Door de coronamaatregelen hebben we ervaringsdeskundigen in 2021 minder kunnen inzetten bij cliënten. Ondanks dat waren de ervaringen hiermee wel heel positief. Gemiddeld werd hun inzet door cliënten en cursisten beoordeeld met een