MEE Participatieprojecten

Participatieprojecten zijn projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. MEE Zuid-Limburg realiseert deze projecten in samenwerking met partners uit zowel het private als publieke domein. We zetten de projecten op landelijk, regionaal of lokaal niveau in. De participatieprojecten zijn er ter preventie van hulpvragen – en daarmee gepaard gaande kosten – op allerlei leefgebieden, zoals werk, wonen, geld en wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld problemen op de werkvloer voorkomen, financiële bewustwording bevorderen, zelfstandigheid in het vervoer realiseren, leren omgaan met anderen, anderen leren omgaan met de beperking, en nog veel meer.

Toekomstcoach vanuit Mplooi Foundation

Vanuit Stichting Mplooi Foundation hebben wij financiering gekregen om een aantal jongeren in Zuid-Limburg door een Toekomstcoach van MEE te begeleiden vanuit speciaal onderwijs naar werk. Een van de doelstellingen van Mplooi is kansen creëren voor jongeren.
Mplooi wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers uit Zuid-Limburg bij elkaar brengen.

De impact van de Toekomstcoach trajecten is groot. Hieronder een voorbeeld van één van de trajecten:

Betreft een jonge kwetsbare meid van 18 jaar met een zeer moeilijke jeugd. Moeder is overleden, vader is slechts zijdelings betrokken.
Ze woont in een pleeggezin. Er is sprake van een verstandelijke beperking en ze volgde speciaal onderwijs. Samen met school hebben we opname in doelgroepenregister aangevraagd. Ervoor gezorgd dat ze weer naar school ging en een aantal vakken afgerond heeft. Samen met school ook een stage- en bijbaan geregeld. Vanwege het bereiken 18-jarige leeftijd moet school stoppen. Samen met school en cliënt naar werk gezocht en gevonden. Doormiddel van de inzet van een jobcoach proberen we het werk duurzaam te behouden.

2de spoor traject

In 2021 heeft een van onze consulenten Arbeid middels een spoor 2 traject een werknemer van een technisch bedrijf begeleid naar ander, passend werk. De betreffende medewerker is door een bedrijfsongeval ongeschikt geworden voor zijn eigen werk.
Het resultaat van dit traject is passend werk voor de werknemer en een compleet re-integratie dossier voor de werkgever.

MEEleespanel

In de gemeente Heerlen zijn we in 2021 gestart met het coachen van het eerste Meeleespanel.

Samen met de gemeente hebben we een Meeleespanel samengesteld. Het Meeleespanel bestaat uit inwoners van de gemeente Heerlen. Het zijn ervaringsdeskundigen met diversiteit in ervaring, denk aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel, een lichtverstandelijke beperking, een visuele beperking en taalambassadeur. In een 5-tal fysieke bijeenkomsten heeft het Meeleespanel de gemeente goed kunnen adviseren over de leesbaarheid van brieven.

Met het Meeleespanel dragen we bij aan het vergroten van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid binnen de gemeente en toegankelijkheid van informatie van de gemeente. De ervaringen zijn heel positief.

 

“Ik vond het fantastisch om deel te nemen. Ik heb er zelf ook veel van geleerd.”

“Ik vond het leuk om te doen. Het was fijn met de andere deelnemers.”

“Je ervaart dat het waardevol is. Het heeft duidelijk een meerwaarde.”

“ De gemeente heeft een aangepaste brief weer eens laten terugkomen tijdens een  bijeenkomst dat was fijn. Dan merk je dat de gemeente ook echt iets doet met het advies.”

“Alle deelnemers waren verschillend beperkt. Iedereen draagt iets bij. Soms waren er ook kleine verschillen. Dit vormde een goede samenwerking en een goed advies als geheel.” 

MEE in beweging

In 2021 hebben we met 'MEE in beweging' al 20 mensen in Zuid-Limburg in beweging gekregen. In 2022 gaan we hiermee door.

Wekelijks sporten in Nederland ruim 9,4 miljoen mensen. Dat is mooi, want sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten en je welzijn. Sporten en bewegen zorgt dus voor meer kwaliteit van leven. Helaas is voor mensen met een beperking de drempel om te kunnen sporten of bewegen vaak te hoog. Ze hebben baat bij de juiste individuele ondersteuning en toeleiding naar een passende sport- of beweegactiviteit. MEE zet zich hiervoor in.

We willen met 'MEE in Beweging' mensen met een beperking motiveren om in beweging te komen en samen met de cliënt onderzoeken hoe eventuele drempels verkleind of weggenomen zouden kunnen worden. We kijken wat iemand leuk vindt en kan, en zoeken daar een passende activiteit bij. Samen met de cliënt stellen we een persoonlijk plan op. Hierin worden de afspraken vastgelegd om de sport- of beweegactiviteit die de cliënt graag wil doen mogelijk te maken. Ook wordt hierin opgenomen wat de cliënt zelf kan doen en regelen. Daarnaast hebben we oog voor waar uitdagingen en drempels voor de cliënt liggen en hoe we daar samen en/of met anderen aan zouden kunnen werken. Is er meer nodig om lekker te sporten of te bewegen, dan bieden we ondersteuning bij het regelen daarvan.