Vooruitblik

Met trots hebben we stil gestaan bij 100 jaar cliëntondersteuning. Met het besef dat cliëntondersteuning nog steeds onmisbaar is voor mensen met een beperking of andere kwetsbaarheid kijken we nu vooruit.

De coronacrisis maakte in 2021 dat we nog steeds onze dienstverlening moesten aanpassen. De positieve zaken die deze aanpassingen hebben opgeleverd voor cliënten en medewerkers hebben we geïmplementeerd in ons beleid. Hybride werken en beeldcommunicatie horen nu bij ons.  Maar er is meer nodig om ook de komende 100 jaar van betekenis te kunnen blijven. In 2022 zullen we ons richten op het opstellen van een innovatieplan om o.a. eHealth en toepasbare digitale vernieuwingen als versterking van onze dienstverlening te vergroten.

In 2021 hebben we de uitkomsten van het imago-onderzoek bij ketenpartners en opdrachtgevers (uitgevoerd door MEE NL via ZorgfocuZ) vertaald naar marketing- en communicatiedoelen om onze zichtbaarheid te vergroten.  Dit jaar doen we de eerste concrete inspanningen om de doelstellingen te realiseren.  

Voor 2022 gelden de volgende speerpunten:

  • Verder vergroten van de cliëntbetrokkenheid
  • Ons ambassadeurschap doorontwikkelen
  • Gerichte samenwerking met relevante partners
  • Het bereik van onze participatieprojecten en academie vergroten
  • Innovatieplan ontwikkelen
  • Bevorderen van een financiële stabiele positie voor de organisatie en het verder optimaliseren van onze ondersteunende systemen